ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


ช่างกลึง 10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ว.ส. สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,ช่างยนต์,เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานเข้ากะได้
 5. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 6. รักการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
 7. ถ้ามีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • สามารถอ่านแบบ เตรียมงาน ปรับตั้งเครื่องจัดทำชิ้นงานของชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตได้
 • รับผิดชอบงานตัด กลึง ซ่อมสร้าง ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตได้ 
 • สามารถสร้างแบบหล่อ แม่พิมพ์ ที่ใช้ในงานผลิตได้และงานซ่อมบำรุงได้ 
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน  
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์

สวัสดิการ

 1. เบี้ยขยันรายเดือน 800 - 1,100 บาท
 2. เบี้ยขยันรายปี 2,500 - 5,000 บาท 
 3. ค่ากะ (เหมาจ่ายต่อเดือน) 1,100 บาท 
 4. ค่า OT ต่อเต็มกะ 8 ชั่วโมง 

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครผ่านทาง e-mail - สมัครผ่านทาง จดหมาย - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทติดต่อ คุณสมโภชน์ , คุณธนากร 
 • Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด) สำนักงานใหญ่ 30 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน กม.47 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ : 02-909-7300-9 ต่อ 1311,1316
 • อีเมล : nikkeisiam_02@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
 • แฟกซ์ : 02-909-1163-4
 • เว็บไซต์ : http://www.nikkeisiam.com

ช่างไฟฟ้า 10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ว.ส. สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,ช่างยนต์,เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานเข้ากะได้
 5. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 6. รักการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
 7. ถ้ามีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ทำการติดตั้งและแก้ไขประกอบดัดแปลง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
 • ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
 • ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • สามารถเป็นหัวหน้างานได้ เคยมีผู้ใต้บังคับบัญชา 
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์

สวัสดิการ

 1. เบี้ยขยันรายเดือน 800 - 1,100 บาท
 2. เบี้ยขยันรายปี 2,500 - 5,000 บาท 
 3. ค่ากะ (เหมาจ่ายต่อเดือน) 1,100 บาท 
 4. ค่า OT ต่อเต็มกะ 8 ชั่วโมง 

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครผ่านทาง e-mail - สมัครผ่านทาง จดหมาย - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทติดต่อ คุณสมโภชน์ , คุณธนากร 
 • Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด) สำนักงานใหญ่ 30 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน กม.47 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ : 02-909-7300-9 ต่อ 1311,1316
 • อีเมล : nikkeisiam_02@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
 • แฟกซ์ : 02-909-1163-4
 • เว็บไซต์ : http://www.nikkeisiam.com

ช่างซ่อมบำรุง 10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ว.ส. สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,ช่างยนต์,เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานเข้ากะได้
 5. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 6. รักการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
 7. ถ้ามีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบพร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตเบื้องต้นได้ 
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 • แก้ไขปัญหาในกรณีที่เครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหายให้สามารถอยู่ในสภาวะที่ใช้งานได้ปกติ
 • บันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักร 
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์

สวัสดิการ

 1. เบี้ยขยันรายเดือน 800 - 1,100 บาท
 2. เบี้ยขยันรายปี 2,500 - 5,000 บาท 
 3. ค่ากะ (เหมาจ่ายต่อเดือน) 1,100 บาท 
 4. ค่า OT ต่อเต็มกะ 8 ชั่วโมง 

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครผ่านทาง e-mail - สมัครผ่านทาง จดหมาย - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทติดต่อ คุณสมโภชน์ , คุณธนากร 
 • Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด) สำนักงานใหญ่ 30 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน กม.47 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ : 02-909-7300-9 ต่อ 1311,1316
 • อีเมล : nikkeisiam_02@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
 • แฟกซ์ : 02-909-1163-4
 • เว็บไซต์ : http://www.nikkeisiam.com